Skip navigation

A historia dá pintura encaustica remontase polo menos á antiga Grecia, ainda que non tennos chegado nengunha obra daquela época. A maioria dous exemplos dás primeiras encáusticas son táboas romano-exipcias coñecidas como vos retratos do Fayún, descobertos en Hawara a principios do século XIX, desde entón teñen aparecido máis de 600.
Pintadas por artistas gregos e romanos entre os séculos I e IV d.C. Estas pequenas táboas de madeira estaban pegadas ós sarcófagos dás momias dous defuntos.
Moitos deles pintaronse directamente sobre a táboa, noutros imprimaronse con gesso e ata se iniciaron cunha técnica de temple á cola. Case todas son imáxes dunha grande forza, caracterizadas pola inmediatez que se relaciona direitamente ca técnica pictórica.
 Actualmente, os retratos están recibindo a atención que merecen, sobre todo pola sorprendente posibilidade de que estes retratos introducidos entre véndalas das momias quizais non sexan representacións da arte romana provincial, como se describiu máis arriba, senón que sexan obras creadas por exipcios para exipcios. Dito doutro xeito, poida que non sexan retratos da aristocracia mediterránea que controlaba Exipto en época romana, senón dos propios exipcios.
 En grego ENKAUSTOS é pintura de fogo, a técnica dá encáustica consiste en cera con pigmentos aplicada a 95º que é a temperatura de fusión dá cera de abella.
Enkaustikos
CURSILLO
EXPOSICIÓN