Skip navigation

Título: 10 Críticos / 10 Artistas. As imaxes e as palabras.
Ref. Libro: Dep. Legal: PO-248-93
Catálogo de arte
Fecha: 1993
Páginas: 16-22
Edita: Concello de Vigo
Lugar de publicación: Vigo

PDF