Skip navigation

Título: Nova York, Milan, Viena, Pontevedra. Carmen Hermo, Miguel Pereira, Enrique Velasco, Antón Sobral.
Ref. Libro: Dep. Legal: PO-255-2013
Catálogo de arte
Fecha: 2013
Páginas: 14-27
Edita: Concello de Pontevedra
Lugar de publicación: Pontevedra
Deseño: Carmen Hermo

Catálogo da exposición do mesmo nome realizada para o Pazo de Congresos e exposiciones por: Carmen Hermo, Miguel Pereira, Enrique Velasco e Antón Sobral.

catalogo