Skip navigation

Exposición individual en la galería Sargadelos de Pontevedra. Del 3 al 30 de diciembre de 2009.

«A rúa defragmentada é percibida como un todo grazas a nosa intelectualidade. Cada un dos anacos percibidos sexa cal sexa o seu código de percepción, mestúranse para formar o concepto de rúa, e rúa a rúa, o de cidade. Ó marxe do espazo real e temporal, a nosa mente configura o espazo perceptivo da rúa feito de retales visuais, táctiles, olfactivos e gustativos. O mapa perceptivo de unha cidade configúrase de xeito persoal según a experiencia que se teña de ela, o pavimento, os reflexos nos escaparates, a cornixa coa que poderse albergar da chuvia ou o cheiro a pan recen feito da panadería da esquina fan que esta rúa sexa única para cada un de nos e única ademais no mundo grazas a esta percepción.»

proyecto